5871-9369.jpg

Về chúng tôi

-- Luật sư --

1/  Ông NGUYỄN VIỆT QUỐC - Luật sư Sáng lập

     Chuyên gia trong lĩnh vực: Bất động sản/ Bán lẻ/ M&A

     http://tinanlegal.com.vn/upload/files/Profile%20-%20Lawyer%20Quoc%20Nguyen%20-%20Founder-VN%202019.pdf

2/ Bà NGUYỄN THỊ HƯƠNG - Luật sư Thành viên

Chuyên gia trong lĩnh vực: Dân sự (Đàm phán và soạn thảo Hợp đồng, Giải quyết tranh chấp dân sự,...)/ Tố tụng

 

back-to-top.png