picture-6-9748.jpg

Tin tức pháp lý

-- DOANH NGHIỆP - ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ --

Câu hỏi:

Quý công ty cho chúng tôi hỏi: Công ty chúng tôi loại hình TNHH một thành viên 100% vốn góp là Việt Nam, thành lập vào cuối năm 2017, ngành nghề: Bán buôn máy vi tính thiết bị ngoại vi và phần mềm, Lập trình máy vi tính và xuất bản phần mềm. Tới tháng 8/2019 Công ty tôi chuyển nhượng 100% vốn cho người nước ngoài và đã làm thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh cũng với những ngành nghề nêu trên. Quý luật sư cho chúng tôi biết là Công ty chúng tôi có được hưởng ưu đãi đầu tư không? Xin cảm ơn đã giải đáp.

 

Dựa trên các thông tin Quý khách hàng cung cấp, Luật Tín An xin được giải đáp như sau:

 

Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Công ty dưới hình thức mua lại phần vốn góp do đó không thuộc trường hợp cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 36 Luật Đầu tư năm 2014:

2. Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

c) Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế”.

Theo đó, tại Khoản 2 Điều 17 Luật Đầu tư năm 2014:“Đối với dự án không thuộc trường hợp cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư nếu đáp ứng các điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư mà không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong trường hợp này, nhà đầu tư căn cứ điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư quy định tại Điều 15Điều 16 của Luật này, quy định khác của pháp luật có liên quan để tự xác định ưu đãi đầu tư và thực hiện thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư tại cơ quan thuế, cơ quan tài chính và cơ quan hải quan tương ứng với từng loại ưu đãi đầu tư.”

Ngoài ra, Theo quy định tại Khoản 3 Điều 17 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư: “Đối với dự án đầu tư không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này, nhà đầu tư căn cứ đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định này, quy định của pháp luật có liên quan để tự xác định ưu đãi đầu tư và thực hiện thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư tại Cơ quan áp dụng ưu đãi đầu tư.”

Trân trọng!

back-to-top.png