23476-3376.jpg

Nghề nghiệp

_________

 

Một Công ty Luật năng động, chuyên nghiệp và xem trọng tinh thần đồng đội là môi trường hoạt động nghề nghiệp mà TÍN AN đang xây dựng và hướng đến. Vì lẽ đó, TÍN AN luôn tìm kiếm các đối tác sự nghiệp tài năng, phù hợp với giá trị cốt lõi và sự nghiệp phát triển lâu dài của bạn và TÍN AN.

 

Chúng tôi mong muốn được Hợp tác với các bạn để cùng hỗ trợ nhau phát triển trên con đường nghề nghiệp này.

 

Nếu mong muốn được hợp tác với TÍN AN, hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email:

quoc.nguyen@tinanlegal.com.vn 

 

______

 
back-to-top.png