42981-6413.jpg

Lĩnh vực hoạt động

-- Thuế --

Các giải pháp hiệu quả liên quan đến lĩnh vực thuế luôn là sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân. Tư vấn các chính sách về thuế của Tín An giúp khách hàng đạt được các mục tiêu về thuế trong bối cảnh các văn bản pháp luật về thuế có sự thay đổi, cập nhật liên tục và các giao dịch trên thực tế diễn biến phức tạp.

 

Dịch vụ của Tín An:

 

  • Tư vấn để hiểu và đáp ứng các nghĩa vụ tài chính về thuế theo quy định của pháp luật nhằm hạn chế các rủi ro phát sinh trong lĩnh vực thuế;

  • Tư vấn các chiến lược về thuế để hỗ trợ mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp;

  • Quản lý các vấn đề về kế toán và báo cáo Thuế;

  • Hỗ trợ đàm phán, làm việc khi có vấn đề phát sinh đối với cơ quan thuế và các cơ quan khác liên quan đến chính sách thuế;

  • Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân/doanh nghiệp trong các vụ án hành chính về thuế.

back-to-top.png