42981-6413.jpg

Lĩnh vực hoạt động

-- Sở hữu trí tuệ --

Tín An thực hiện các dịch vụ:

 

  • Tra cứu và tư vấn trước khi nộp đơn đăng ký bảo hộ các quyền sở hữu trí tuệ;

  • Soạn thảo và đại diện cho khách hàng thực hiện các đăng ký cần thiết đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được bảo hộ các quyền về sở hữu trí tuệ;

  • Soạn thảo và Rà soát các Hợp đồng liên quan đến quyền Sở hữu trí tuệ (nhượng quyền, Li-xăng, cấp phép…)

  • Hỗ trợ hoặc Tiến hành điều tra các hoạt động xâm phạm Quyền sở hữu trí tuệ và tư vấn phương pháp giải quyết;

  • Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân/doanh nghiệp trong các vụ án liên quan đến tranh chấp Quyền sở hữu trí tuệ.

 

Với đội ngũ Luật sư chuyên trách về Sở hữu trí tuệ và kết nối rộng rãi, Tín An cung cấp đa dạng dịch vụ về Sở hữu trí tuệ cho các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế nhằm xác lập, phát triển và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho khách hàng đối với các loại tài sản trí tuệ theo quy định.

back-to-top.png