42981-6413.jpg

Lĩnh vực hoạt động

-- Luật sư nội bộ --

Nhu cầu sử dụng Dịch vụ “Luật sư nội bộ” đang là xu thế hiện nay của các Doanh nghiệp trong nước và Quốc tế. Thay vì phải xây dựng một phòng pháp chế để giải quyết cho toàn bộ các sự vụ pháp lý của Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có thể sử dụng Dịch vụ “Luật sư nội bộ” cung cấp bởi các tổ chức hành nghề luật sư để giải quyết cho các vấn đề pháp lý gặp phải:

 

(1)    Các vấn đề pháp lý, đặc biệt là những sự vụ phức tạp được tư vấn và giải quyết bởi đội ngũ luật sư có kinh nghiệm;

 

(2)    Giảm thiểu được chi phí và thời gian để tổ chức bộ máy nhân sự phụ trách pháp lý chuyên trách cho doanh nghiệp;

 

(3)    Toàn bộ các vấn đề pháp lý phát sinh sẽ được giải quyết bởi bộ máy nhân sự của Tổ chức hành nghề luật sư vốn đã   được phân công, sắp xếp vị trí phù hợp với từng lĩnh vực pháp lý và đã được chuyên môn hóa.

 

Luật Tín An, với đội ngũ luật sư chuyên trách trong từng lĩnh vực, sẽ phân tích và đánh giá toàn diện các vấn đề pháp lý phát sinh đối với từng Khách hàng, từ đó hoạch định ra chiến lược để cung cấp gói Dịch vụ “Luật sư nội bộ” phù hợp nhất cho khách hàng.

 

back-to-top.png