42981-6413.jpg

Lĩnh vực hoạt động

-- Đầu tư & Doanh nghiệp --

Tín An có được đội ngũ Luật sư chuyên trách và kinh nghiệm trong việc tư vấn cho các cá nhân/tổ chức trong nước và nước ngoài khi thực hiện các Dự án Đầu tư, thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam. Các hoạt động của Tín An liên quan đến lĩnh vực Đầu tư & Doanh nghiệp:

-    Tư vấn về việc lựa chọn thành lập mô hình kinh doanh phù hợp với mục tiêu và khả năng của Khách hàng;

-    Tư vấn, hỗ trợ đàm phán, soạn thảo Hợp đồng để thành lập Doanh nghiệp hoặc Góp vốn vào các Dự án Đầu tư kinh doanh;

-    Tư vấn hoặc rà soát lại các thủ tục pháp lý doanh nghiệp đã thực hiện; Đánh giá lại các quy trình pháp lý nội bộ, các vấn đề phát sinh trước đó của khách hàng; Tư vấn xây dựng mô hình tổ chức quản lý và điều hành phù hợp với Doanh nghiệp;

-    Tư vấn về việc giải quyết các tranh chấp phát sinh trong nội bộ doanh nghiệp, giữa thành viên góp vốn/cổ đông với Công ty;

-    Đại diện cho khách hàng để làm việc với cơ quan nhà nước và các bên có liên quan;

-    Tư vấn và đại diện cho khách hàng thực hiện các đăng ký cần thiết đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

back-to-top.png